Buurtwerk 't Lampeke vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Buurtwerk 't Lampeke vzw, samen in actie!

Onze missie

Buurtwerk 't Lampeke werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting.


Buurtwerk 't Lampeke is gelegen in het noordwestelijk deel van Leuven en bestaat uit vijf deelwerkingen: dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube, buurthuis 't Lampeke en onze werking preventieve gezinsondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. We zetten ook hard in op duurzaamheid.

We onderscheiden drie lagen in onze werkingen: het basiswerk, de projecten en het werk om samen met mensen in armoede impact te hebben op het beleid. We zijn actief op verschillende levensdomeinen omdat armoede en sociale uitsluiting niet enkel een probleem is van 'geen geld hebben'. We zetten in op de grondrechten en zijn actief op domeinen zoals huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, vrije tijd, kinderopvang ...

Ons werk betekent dat we mensen willen ondersteunen en sterker willen maken zodat ze hun eigen leven in handen kunnen nemen. Daarnaast willen we dat een samenleving voldoende hefbomen installeert om armoede en sociale uitsluiting te doorbreken. Wij zetten als buurtwerk actief in om tot maatschappelijke beweging en verandering te komen.

Financiële ondersteuning die we krijgen wordt op verschillende manieren ingezet. We houden ook rekening met de voorkeur van de schenk(st)er. Enkele voorbeelden: didactisch materiaal voor onze dagopvang, aankoop basisproducten in tijden van corona, meubilair voor de pas vernieuwde kinderwerking, aankoop fietsen, aankoop laptops voor kinderen, jongeren en volwassenen in opleiding ... 

Een heel groot project dat op ons wacht is de totale renovatie van de directeurswoning. Deze is gelegen op de site van Fabota. Als de renovatie klaar is, verhuizen we met ons buurthuis naar dit mooie pand. Het spreekt voor zich dat hier veel middelen voor nodig zijn. Dankzij een substantiële subsidie van de Vlaamse overheid en steun van de stad Leuven kunnen we de grote renovatiewerken financieren. Maar de afwerking en inrichting zal voor een groot deel afhankelijk zijn van giften.

Buurtwerk 't Lampeke bestaat in 2020 ook 50 jaar. De feestelijkheden zijn vooruit geschoven naar 2022. Maar met 
dit filmpje krijg je een kort sfeerbeeld van 50 jaar werking.

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan. Via dit rek.nr. kan je ook een fiscaal attest bekomen. Vermeld duidelijk je adresgegevens en de vermelding 402 ’t Lampeke/giftsamenaltijdwarmer.
  • Gift zonder fiscaal attest kan ook op BE73 0011 7601 4660 (rekeninghouder buurtwerk 't Lampeke)
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
  • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Met jouw hulp, maken we samen nog meer het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title