Exceptional Kids fonds (KU Leuven)
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Verlicht onze DNA-streng!
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Centrum Menselijke Erfelijkheid
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Van
11/11/2021
tot
14/02/2022
0 Inschrijvingen
Gezondheid
Begeleiding
Kinderen
Verlicht de DNA-streng! Geef licht en hoop aan kinderen met een zeldzame genetische aandoening! Het 'Exceptional kids fonds', richt zich op onderzoek en zorg m.b.t. zeldzame genetische aandoeningen. Iedereen die minimum 15 EUR* schenkt aan het Exceptional kids fonds via deze betaalpagina: 
https://forms.kuleuven.be/c0001/fondsen/101/donate of via overschrijving op BE45 7340 1941 7789 met v mededeling 400/0012/93169, laat een 'virtueel' kaarsje branden. Onze DNA-streng moet nog verlicht worden. Er zijn immers nog veel patiëntjes met een zeldzame genetische aandoening die in het donker staan: zij hebben nog geen diagnose of er is nog te weinig kennis over hun aandoening. Geef hen licht en hoop en vervolledig onze DNA-streng! Doe mee en maak het verschil, want ook dat is bijzonder! Bedankt! 

Ter info: *Giften vanaf 40 EUR op jaarbasis geven een belastingsvermindering van 45% (bv. een donatie van 40 EUR kost u dan slechts 22 EUR). U ontvangt hiervoor een fiscaal attest van de KU Leuven.

Meer weten over ons fonds? http://www.exceptionalkids.be 

Contacteer ons: info.cme@kuleuven.be


Translation: Lighten up the DNA helix! Give light and hope to children with a rare disease! The 'Exceptional kids fund', which focuses on research and care with regard to rare genetic disorders, is participating in the Belgian campaign Together Always Warmer. Anyone who donates a minimum of EUR 15* to the Exceptional kids fund via this online payment website: https://forms.kuleuven.be/c0001/fondsen/101/donate
 OR via wire transfer to the account of the Leuven University BE45 7340 1941 7789 with reference 400/0012/93169, lights a 'virtual' candle. Our DNA helix has yet to be illuminated. After all, there are still many patients with a rare genetic disorder who are left in the dark: they do not yet have a diagnosis or there is still too little knowledge about their disease. Give light and hope to patients with a rare genetic disease and complete our DNA helix! Participate and make a difference, because that is also exceptional! Thank you! 

* Donations from EUR 40 per year give an tax advantage (for Belgian tax declarations) for the next year.

More info on our charity? 
http://www.exceptionalkids.be
 

Contact us: info.cme@kuleuven.be

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Nederlands/English
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Centrum Menselijke Erfelijkheid
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
016/328.328
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
info.cme@kuleuven.be
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Terug naar overzicht
Title