Het Brughuis
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Het Brughuis, samen in actie!

Onze missie

Het Brughuis is een gemeenschapshuis in Leuven voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Het huis biedt een plek waar jongeren op eigen benen leren staan met ondersteuning bij dagdagelijkse zaken zoals huishouden, koken, gezondheid, communicatie, relaties, dagbesteding en tewerkstelling. In bijzonder is het een uitvalsbasis voor jongvolwassenen met een grote kwetsbaarheid of een beperkt netwerk. 


Het Brughuis is een huis van diversiteit. Ervaren kot-studenten ondersteunen nieuwe kotgenoten, studenten wonen samen met niet-studenten en jongeren in een jeugdzorgtraject leven op kot met geëngageerde leeftijdsgenoten. Het Brughuis zet ook in op een goede balans tussen samen en alleen. Jongeren hebben er hun eigen plek én leven samen met leeftijdsgenoten. Door de integratie van verschillende leefwerelden en de dagelijkse ondersteuning ontwikkelen deze jongvolwassenen een stevig fundament voor hun zelfstandig volwassen leven.  


Financiële steun wordt goed besteed:

- voor het organiseren van kotactiviteiten

- voor het op weg helpen van individuele jongeren  

- voor de aankoop van het nieuwe Brughuis (zie winwinlening hieronder)


Het Brughuis is een sociaal huisvestingsinitiatief. We willen duurzaam ondernemen binnen een autonoom en zelfbedruipend model.

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Investeer in het Brughuis via een winwinlening en ontvang een rendement van 3,72 % netto (mogelijk vanaf 3.000 euro)
  • Organiseer en dien je eigen actie in
  • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title