Monte Rosa VZW
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Monte Rosa VZW , samen in actie!

Onze missie

Monte Rosa is een organisatie waar jongeren met een problematische thuisomgeving terecht kunnen. Met het project ‘Veerkracht’ verhogen we de kansen van kwetsbare jongeren door drempelverlagend te werk te gaan. Zo geven we jongeren bijvoorbeeld de kans om theorielessen te volgen voor een rijbewijs B. Om ze werkelijk verder op weg te helpen, is het echter essentieel dat ze ook hun praktisch rijbewijs behalen. Hiervoor hebben ze nood aan een begeleider en een voertuig. Als je geen van beide hebt, heb je nood aan financiële middelen, veel financiële middelen. Meer dan 1500 euro om precies te zijn. Het gaat om kwetsbare jongeren, die deze middelen niet hebben en wiens kansen op de arbeidsmarkt reeds beperkt zijn. Bovendien eisen een groot deel van de vacatures waar ze wel voor in aanmerking komen het bezit van een rijbewijs. Hun kansen worden dus opnieuw beperkt. Voor velen onder ons is een rijbewijs een normaliteit, het hoort bij ‘volwassen worden’. Met het project ‘Veerkracht’ verlagen we drempels, maar hoe kunnen we deze drempels verlagen als ze zo onwaarschijnlijk hoog liggen?

Met deze actie verzamelen we de financiële middelen die nodig zijn om de praktische rijlessen te financieren. Concreet kost dit ruim 1500 euro per persoon om 20 uur rijles te volgen. Met het 20-uren pakket behalen de jongeren hun voorlopig rijbewijs. Aangezien zij niet in het bezit zijn van een voertuig, kunnen zij niet individueel oefenen, extra rijlessen zijn dus zeker aangewezen indien het budget dit toelaat. Momenteel zijn er 5 jongeren in Monte Rosa die hun theoretisch rijbewijs willen behalen, maar geen begeleider, noch voertuig ter beschikking hebben. Dit betekent dat er nood is aan 5 keer 15000 euro, met 7500 kunnen we 5 jongeren een prachtige kans bieden.

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan.
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
  • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via
  • Onze website: http://monterosa.be/
  • Via telefoon: 016/52.55.91
  • Via e-mail: fran.lansbergen@monterosa.be
  • Onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/vzwmonterosa
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title