Vriendtjes Tegen Kanker vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun Vriendtjes Tegen Kanker vzw, samen in actie!

Vriendtjes Tegen Kanker vzw is een initiatief opgericht door Evelien Devriendt en haar vriendenkring in november 2012. Evelien wilde 'iets' terugdoen voor de professor waarbij ze in behandeling was, professor Ignace Vergote. 

Vriendtjes Tegen Kanker richt zich enerzijds op bewustmaking van eierstokkanker en anderzijds op fondsenwerving. We willen met onze projecten het fundamentele onderzoek aan KU Leuven en UZ Leuven onder leiding van prof. Ignace Vergote ondersteunen, om zo tot snellere detectie en betere behandelingen te komen. Daarnaast willen we voor de vrouwen die deze hele zware diagnose krijgen een sprankeltje optimisme brengen en ons extra inzetten voor hun patiëntencomfort. Dankzij uw schenkingen en initiatieven staan ze sterker in de strijd!

Hoe kan je ons helpen te helpen?

  • Via een storting naar IBAN BE35 0004 2068 3037 (rekening vzw)
  • Door juweeltjes te kopen op onze website www.vriendtjestegenkanker.be
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title