Windekind VZW
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde


Steun Windekind VZW, samen in actie!

Onze missie

Als Windekind willen we kinderen en jongeren vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden maximale ontwikkelingskansen bieden. Dat maakt het hen mogelijk om nu en morgen gelukkig te zijn in het leven. Het geeft hen ook de kans om, in verbondenheid met een ruime kring aan mensen, een plaats in te nemen in de maatschappij. Als Windekind realiseren we dit via kwaliteitsvol onderwijs, een goede opvoeding en aangepaste begeleiding. De 130 leerlingen op onze school, de 40 kinderen die gebruik maken van onze naschoolse en vakantie-opvang en de 320 kinderen met neuro-motorische beperking die in het gewone onderwijs les volgen dankzij de expertise van onze ondersteuners: daar gaat het over. Hen willen we een veilige en zinvolle plek geven.                Afstandsonderwijs en digitale leeromgeving hebben in Windekind ook een versnelling ondergaan. Het blijft een hele klus en een financiële uitdaging om iedereen mee op de kar te krijgen. De afgelopen maanden hebben we laptops en tablets aangekocht en voorzien van aangepaste software die links met schoolprogramma’s mogelijk maken.  Dankzij giften realiseren we gelijkaardige projecten zodat onze leerlingen, volgens eigen tempo en mogelijkheden, aansluiting behouden bij modern onderwijs.                      Er is ook goed nieuws van het gebouwenfront. Eind september werd het bouwdossier ingediend. In totaal worden 12 nieuwe multifunctionele lokalen gebouwd die dankzij liften en brede gangen aangepast zijn aan de beperktere mobiliteit van onze leerlingen. Om dit groots project binnen een redelijke termijn te kunnen realiseren, werken we grotendeels met eigen middelen. We zijn ervan overtuigd dat dit kan lukken omdat we durven hopen op de nodige financiële hulp van de vele vrienden van Windekind.                 We zijn ook blij te kunnen vertellen dat de samenwerking met de basisschool Sint-Lambertus Don Bosco in Heverlee heel succesvol verloopt. Er zijn nu 3 klasjes van Windekind Basisaanbod ondergebracht binnen hun muren. We zijn zeker dat dit ‘ééncampustraject’ een grote meerwaarde heeft en een drijver kan worden om inclusie binnen Onderwijs te faciliteren. Windekind loopt hier voorop.

Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan.
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
  • Schrijf je in en doe mee met 1 van onze acties onderaan
Samen met uw hulp, maken we samen het verschil.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title