PANAL vzw
Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde

Steun PANAL vzw, samen in actie!

Onze missie


Panal vzw staat voor ondersteuning en uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven. Panal omvat twee structuren met een specifieke opdracht: het Netwerk en de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) ter ondersteuning van de thuiszorg. 

  • Het Netwerk wil de bevolking sensibiliseren en informeren. Het organiseert initiatieven tot deskundigheidsbevordering voor professionelen en vrijwilligers. Het Netwerk biedt een overlegplatform aan de verschillende werkvelden. 
  • De MBE heeft als taak de palliatieve zorg thuis en in thuisvervangende situaties mee mogelijk te maken. Hierbij zijn de huisarts en de andere zorgverleners belangrijke partners. De MBE informeert, adviseert en ondersteunt zowel de palliatieve patiënt en zijn omgeving als alle betrokken eerstelijnshulpverleners.

De coronacrisis stelt Panal voor heel wat extra uitdagingen die onze financiële mogelijkheden sterk onder druk zetten:

- De aankoop van extra verpleegtechnische materialen om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren

- De aankoop van extra beschermingsmaterialen (bv. schorten, mondmaskers, alcoholgel,..) voor onze verpleegkundigen
- De aankoop van extra computers en bijhorende software om het thuiswerken mogelijk te maken. 


Hoe kan je ons helpen te helpen

  • Doneer via de donatieknop onderaan.
  • Organiseer en dien je fondsenwervingsactie in
Samen met uw hulp, kunnen we onze missie om de kwaliteit van leven voor de palliatieve patiënt en zijn omgeving te optimaliseren, waarmaken.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons via

Dynamisch veld toevoegen

Je kan gebruik maken van de onderstaande dynamische velden. Voeg deze toe aan de tekst en ze worden automatisch ingevuld wanneer de email wordt verstuurd naar een vrijwilliger. De naam van een dynamisch veld staat altijd tussen vier accolades. Technische informatie over de template taal.

Naam van dynamisch veld Voorbeeldwaarde
Steun deze organisatie
Title